Vliv uzemnění není ezoterie, ale vědou podložený princip využití volných elektronů z povrchu země v prospěšné procesy v našem těle.

Pojďme se na to podívat blíže a pochopit, jak to celé funguje. Jako první se podíváme na meta studii vydanou v roce 2012 ve vědeckém časopise environmentálního a veřejného zdraví (Journal of Environmental and Public Health)

Mounting evidence suggests that the Earth's negative potential can create a stable internal bioelectrical environment for the normal functioning of all body systems. Moreover, oscillations of the intensity of the Earth's potential may be important for setting the biological clocks regulating diurnal body rhythms, such as cortisol secretion (zdroj)

Principem uzemnění je vytvoření přirozené prostředí, ve kterém naše buňky mohou fungovat nejlépe. Zároveň drobné změny v potenciálu zemského povrhu mají vliv na cirkadiánní funkce jake je například vylučování kortizolu.

It is also well established that electrons from antioxidant molecules neutralize reactive oxygen species (ROS, or in popular terms, free radicals) involved in the body's immune and inflammatory responses. It is assumed that the influx of free electrons absorbed into the body through direct contact with the Earth likely neutralize ROS and thereby reduce acute and chronic inflammation

Druhým významným procesem, jak funguje uzemnění na lidské tělo je funkce antioxidantu. Antioxidant v principu dodává tělu volné elektrony, které mohou na sebe navazovat produkty oxidačních procesů v těle (volné radikály). Při uzemnění je tělo neustále připojené ke zdroji volných elektronů z povrchu země. Takže nejen borůvky jsou funkčním antioxidantem, ale i kontakt člověka se zemí.

Toto jsou hlavní principy identifikované v meta studii. Nyní se ještě podívejme na prokázané dopady.

Vliv na spánek a chronickou bolest (vzorek 50, 27 uzemnění, 23 kontrolní skupina)

Ve studii GROUNDING THE HUMAN BODY TO NEUTRALIZEBIOELECTRICAL STRESS FROM STATIC ELECTRICITY AND EMFs publikované v magazínu ESD Journal bylo zapojeno 60 lidí, kteří před zapojením do studie deklarovali problémy se spánkem a chronické bolesti. Test probíhal 30 dní. Lidé vyplnili dotazník před zahájením a po 30 dnech. Ve skupině uzemněných, většina lidí deklarovala zlepšení. Naopak v kontrolní (placebo) skupině nebyly pozorovány žádné změny.

Vliv na vylučování stresového hormonu kortizolu (vzorek 12)

Ve studii The Biologic Effects of Grounding the Human Body During Sleep as Measured by Cortisol Levels and Subjective Reporting of Sleep, Pain, and Stress publikované v magazínu alternativní a komplementární medicíny bylo zkoumáno 12 lidí. Lidem byl ve 4 hodinových intervalech změřen stresový hormon kortizol ze slin před a po 8 týdnech uzemňování. Stresový hormon kortizol je antigením hormonem ke spánkovému melatoninu. V době vstávání bychom měli mít melatonin nízko a naopak aktivační kortizol vysoko. Ve skupině měřených jedinců byl hormonální profil před uzemněním velmi rozházený. Po 8 týdnech zemnění se produkce srovnala do optima. 11 z 12 lidí potvrdilo rychlejší usínání. Všech 12 lidí se probouzelo v noci méně častěji.

Vliv na elektromagnetické projevy na těle (vzorek 28)

Ve studii The effectiveness of a conductive patch and a conductive bed pad in reducing induced human body voltage via the application of earth ground publikované v časopise European Biology and Bioelectromagnetics tým elektroinženýra Applewhita zkoumal 28 lidí v blizkosti osciloskopu generujícího střídavé napětí o frekvenci 60Hz. Podobný vliv má, když jsme v blízkosti jakýchkoli spotřebičů na střídavý proud. Tato studie prokázala tvrzení slavného vědce oceněného Nobelovou cenou Richarda Feynmana. A to když má tělo stejný potenciál jako země (tedy je uzemněné), stává se prodloužením elektrického systému země. Ten pak slouží k vyrovnávání negativních vlivů, protože nezůstávají pouze na ploše našeho těla, ale mohou využít celý povrch země. V grafu je změřený proud před a po uzemnění.

Vliv na centrální nervový systém (vzorek 58, 28 uzemnění, 30 kontrolní skupina)

Ve studii The effect of Earthing (grounding) on human physiology publikované v časopise European Biology and Bioelectromagnetics bylo zkoumáno 58 osob. Lidem ve studii bylo měřeno EEG, EMG, pulz a tlak po dobu 56 minut. Polovinu z toho byla testovací skupina uzemněná, kontrolní skupina byla neuzemněná celou dobu. Výsledky ukázaly ve všech sledovaných parametrech, že dochází k relaxaci CNS i periferních svalů.

Další studie pro vás zpracováváme.